چین دستگاه برش لیزری فیبر سازنده

به مدت 20 سال بر روی علامت گذاری لیزر ، جوشکاری ، برش و تجهیزات سفارشی غیر استاندارد تمرکز کنید
ارائه دهنده راه حل تجهیزات لیزری یک مرحله ای و فرآیند تولید

اخبار

July 5, 2018

تبریک گرم در مراسم افتتاحیه Taiyi Divine Laser Automation Pvt. محدود

Taiyi Divine Laser Automation Pvt Ltd کار آغاز شده است!

دستگاه نمونه برای بررسی آماده است:

1. دستگاه برش لیزری TY-3015DD

2. ماشین جوش اتوماتیک لیزری

3. ماشین علامت گذاری لیزر

اطلاعات تماس